Aktuálne

31. januára 2023
CELONÁRODNÁ OSVETOVÁ KAMPAŇ – SUCHÝ FEBRUÁR
Podporujeme a pridávame sa https://suchyfebruar.sk/
20. decembra 2022
Verejný prísľub k stabilizačnému príspevku
21. septembra 2022
Investícia do zdravia a prevencie v kardiocentre Nitra
13. júla 2022
ZÁKAZ NÁVŠTEV
6. mája 2022
WORKSHOP – INTERVENČNÉ RIEŠENIE CHRONICKÝCH TOTÁLNYCH OKLÚZIÍ (CTO)
KARDIOCENTRUM NITRA usporiadalo v dňoch 25. – 26. apríla 2022 odborný workshop s názvom  Intervenčné riešeniechronických totálnych oklúzií (CTO)  za účasti  proktora MD. Peepa Laanmetsa z […]
11. apríla 2022
WORKSHOP TRANSTORAKÁLNEJ ECHOKARDIOGRAFIE
11. januára 2022
PREDPIS LIEKU
8. februára 2021
Nový prístroj v KARDIOCENTRE
EKG Holter , určený na 7 dňové použitie je náš najnovší špičkový prístroj pomáhajúci zlepšovať diagnostiku srdcovo ❤️ cievnych ochorení. 7 dňové Holterovské monitorovanie EKG (kontinuálny […]
21. januára 2021
Poďakovanie
Aj keď celý svet žije pandémiou COVID-19, ostatné ochorenia nevymizli. Robíme maximum pre pacientov, ktorých srdce si dovolilo „štrajkovať“. Preto nás poteší každá pochvala, slovo uznania […]
19. septembra 2020
Nové priestory Kardiocentra
Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu našich služieb a spokojnosť pacientov, ktorú ovplyvňuje aj prostredie. Nahliadnite s nami do nových priestorov Kardiocentra. Veríme, že sa v nich […]
16. septembra 2018
Kardiocentrum v Nitre rozširuje priestory
Nitrianske kardiocentrum rozšíri svoje priestory. Práve z dôvodu zvýšenia lôžkovej kapacity sa začína s dostavbou a nadstavbou existujúceho kardiocentra. K súčasnej budove pribudne nadstavba aj dostavba. […]
16. septembra 2017
Projekt OPZ
Zhodnotenie projektu slovami riaditeľa, vedúceho lekára MUDr. Mariána Hranaia Cieľom novovytvoreného kardiocentra bolo podľa slov jeho riaditeľa a vedúceho lekára MUDr. Mariána Hranaia vytvoriť komplexné pracovisko […]