1. edukačné podujatie pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením