Kardiologické ambulancie


Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú preventívnu, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdcovo-cievneho systému ktorá je podľa potreby doplnená o laboratórne, röntgenologické (vrátane CT) a neinvazívne kardiologické metódy.

Kardiocentrum Nitra

Zoznam vykonávaných vyšetrení:

  • Diagnostika a liečba kardiovaskulárnych ochorení
  • Predoperačné kardiologické vyšetrenie na vyžiadanie internistu alebo operatéra
  • Dispenzarizácia závažných kardiovaskulárnych ochorení
  • Komplexná EKG diagnostika
  • Konziliárna činnosť pre posudkové lekárstvo
Špecializácia internista, kardiológ
Absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, má dlhoročné skúsenosti ako ambulantný kardiológ vrátane komplexnej neinvazívnej diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.
MUDr. Zuzana Ferenčíková

primár

zuzana.ferencikova@kcnr.sk

Kardiologická ambulancia I

sestra: Elena Lenčešová

Pondelok

07:00 - 15:30

MUDr. Ľuboš Roháč

Utorok

07:00 - 15:30

MUDr. Ľuboš Roháč

Streda

07:00 - 15:30

MUDr. Ľuboš Roháč

Štvrtok

07:00 - 15:30

MUDr. Ľuboš Roháč

Piatok

07:00 - 15:30

MUDr. Ľuboš Roháč

 

Kardiologická ambulancia II

sestra: Jana Mikulášiková

Pondelok

07:00 - 15:30 MUDr. Jozef Semetko, PhD.

Utorok

07:00 - 15:30 MUDr. Jozef Semetko, PhD.

Streda

07:00 - 15:30 MUDr. Jozef Semetko, PhD.

Štvrtok

07:00 - 15:30 MUDr. Jozef Semetko, PhD.

Piatok

07:00 - 15:30 MUDr. Jozef Semetko, PhD.

 


Kardiologická ambulancia III

sestra: Mgr. Erika Chreňová

Pondelok

07:00 - 15:30 MUDr. Zuzana Ferenčíková

Utorok

07:00 - 15:30 MUDr. Michaela Danišíková
MUDr. Zuzana Ferenčíková

Streda

07:00 - 15:30 MUDr. Zuzana Ferenčíková

Štvrtok

09:00 - 13:00 MUDr. Andrea Andrášová

Piatok

07:00 - 15:30 MUDr. Zuzana Ferenčíková

 

Kardiologická ambulancia IV

sestra: Jana Hoffmanová

Pondelok

07:00 - 15:30 MUDr. Lucia Fialková

Utorok

07:00 - 15:30

MUDr. Lucia Fialková

MUDr. Tibor Harcsa

Streda

07:00 - 15:30

MUDr. Alexandra Remenáriková

Štvrtok

09:00 - 13:00 MUDr. Tomáš Forgon, PhD, MPH

Piatok

07:00 - 15:30

MUDr. Alexandra Remenáriková

MUDr. Dana Verebová

 

Kardiologická ambulancia VI

sestra: Helena Berecová

Pondelok

09:00 - 15:00

MUDr. Peter Oboňa

Utorok

09:00 - 13:00

MUDr. Petr Neugebauer,PhD.

MUDr. Miroslav Vytiska, PhD.

Streda

09:00 - 13:00

MUDr. Kálmán Kertész

Štvrtok

09:00 - 15:00

MUDr. Kálmán Kertész

MUDr. Filip Gálik 

MUDr. Peter Milý

Piatok

09:00 - 13:00

MUDr. Kálmán Kertész

MUDr. Petra Kozáková