Náš tím


O našich pacientov sa stará vyše stopäťdesiat členný kolektív lekárov, sestier, rádiologických technikov, sanitárov, zdravotníckych záchranárov, edukačných pracovníkov a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Vedenie

MUDr. Marián
Hranai

Vedúci lekár

Absolventka Fakulty Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave
Prax v oblasti externého finančného auditu pre národné i medzinárodné spoločnosti ako aj v oblasti poradenstva pri transakciách, a to najmä fúziách a akvizíciách v spoločnosti PwC Slovakia
Certifikát: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Mgr. Jana
Mazúchová

Konateľ

jana.mazuchova@kcnr.sk

Špecializácia: kardiológia, Subšpecializácia: echokardiografia
Certifikáty:
2017 EACVI/ESC certifikát transtorakálna echokardiografia
2018 EACVI/ESC certifikát transesofageálna echokardiografia
MUDr. Andrea
Andrášová

Medicínsky riaditeľ

andrea.andrasova@kcnr.sk

Absolvent Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dlhoročná prax s manažmentom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Skúsenosti s nákupom zdravotnej starostlivosti v Union zdravotnej poisťovne
Ing. Stanislav
Rybiansky

Prokurista

stanislav.rybiansky@kcnr.sk

Medicínsky úsek

Špecializácia: kardiológia, Subšpecializácia: echokardiografia
Certifikáty:
2017 EACVI/ESC certifikát transtorakálna echokardiografia
2018 EACVI/ESC certifikát transesofageálna echokardiografia
MUDr. Andrea
Andrášová

Medicínsky riaditeľ, Primár Oddelenia funkčnej diagnostiky, Primár Kardiologického oddelenia

andrea.andrasova@kcnr.sk

Špecializácia internista, kardiológ
Absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, má dlhoročné skúsenosti ako ambulantný kardiológ vrátane komplexnej neinvazívnej diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.
MUDr. Zuzana
Ferenčíková

Primár Ambulantného oddelenia

zuzana.ferencikova@kcnr.sk


Špecializácie - kardiológia
Subšpecializácie: intervenčná kardiológia
Od roku 2011 skúsenosti s komplexnou starostlivosťou o pacientov s akútnymi stavmi na pracovisku SUSCH, a.s., B. Bystrica.
MUDr. Tomáš
Forgon, PhD., MPH

Primár Oddelenia arytmií a koronárnej jednotky

tomas.forgon@kcnr.sk

Špecializácia internista, kardiológ
Špecializácie
 • kardiológia
 • anesteziológia a intenzívna medicína
Subšpecializácie:
 • intervenčná kardiológia
 • implantácie KS, arytmie
 • akútna kardiológia, intenzívna starostlivosť v kardiológii

Pedagogická činnosť: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
MUDr. Peter
Oboňa

Primár Oddelenia intervenčnej kardiológie

peter.obona@kcnr.sk


Špecializácia: intenzívna starostlivosť o dospelých
Certifikát: DRG kóder
Mgr. Jana
Šebešová

Vedúca sestra lôžkového oddelenia a ambulantnej starostlivosti

jana.sebesova@kcnr.sk

Diplomovaná operačná sestra
Osvedčenie: príprava sestry v špeciálnom úseku činnosti- kardiologické vyšetrovacie metódy
Bc. Marta
Kalivodová

Vedúca sestra Oddelenia intervenčnej kardiológie

marta.kalivodova@kcnr.sk

Lekári

 • MUDr. Lucia Bartovičová  
 • MUDr. Peter Blaško  
 • MUDr. Michaela Danišíková  
 • MUDr. Erika Drozdáková  
 • MUDr. Lucia Fialková  
 • MUDr. Filip Gálik  
 • MUDr. Tibor Harcsa  
 • MUDr. Lenka Horániová  
 • MUDr. Kálmán Kertész  
 • MUDr. Boris Kollárik  
 • MUDr. Petra Kozáková  
 • MUDr. Matúš Kriška  
 • MUDr. Peter Kurray  
 • MUDr. Marcela Lörincová  
 • MUDr. Ján Malík
 • MUDr. Peter Milý
 • MUDr. Dávid Mistrík
 • MUDr. Gabriela Nedorostová
 • MUDr. Petr Neugebauer PhD.
 • MUDr. Tomáš Oboňa
 • MUDr. Alexandra Remenáriková
 • MUDr. Ľuboš Roháč
 • MUDr. Jozef Semetko PhD.
 • MUDr. Dana Verebová
 • MUDr. Zuzana Verešpejová Jadvišová
 • MUDr. Miroslav Vytiska PhD.
 • MUDr. Tomáš Zumer

Technicko-hospodársky úsek

Sekretariát

Katarína Gergelová
tel.: 037/ 69 33 241
e-mail: kardiocentrumnitra@kcnr.sk

Recepcia

Martina Horváthová
Barbora Porubská
tel.: 037/ 69 33 211
e-mail: recepcia@kcnr.sk

Ekonomické oddelenie

Daniela Ilavská
Ing. Miroslava Petríková
tel.: 037/ 69 33 242
e-mail: ekonom@kcnr.sk

Personálne oddelenie

Mgr. Edita Mistríková Gyurian
Mgr. Zuzana Hrušovská
tel.: 037/ 69 33 225
e-mail: personalne@kcnr.sk
Kontakt