Náš tím


O našich pacientov sa stará vyše stopäťdesiat členný kolektív lekárov, sestier, rádiologických technikov, sanitárov, zdravotníckych záchranárov, edukačných pracovníkov a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Vedenie

Absolventka Fakulty Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave
Prax v oblasti externého finančného auditu pre národné i medzinárodné spoločnosti ako aj v oblasti poradenstva pri transakciách, a to najmä fúziách a akvizíciách v spoločnosti PwC Slovakia
Certifikát: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Mgr. Jana
Mazúchová

Konateľ

Špecializácia: kardiológia, Subšpecializácia: echokardiografia
Certifikáty:
2017 EACVI/ESC certifikát transtorakálna echokardiografia
2018 EACVI/ESC certifikát transesofageálna echokardiografia
MUDr. Andrea
Andrášová

Medicínsky riaditeľ

Absolvent Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dlhoročná prax s manažmentom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Skúsenosti s nákupom zdravotnej starostlivosti v Union zdravotnej poisťovne
Ing. Stanislav
Rybiansky

Prokurista

Medicínsky úsek

Špecializácia: kardiológia, Subšpecializácia: echokardiografia
Certifikáty:
2017 EACVI/ESC certifikát transtorakálna echokardiografia
2018 EACVI/ESC certifikát transesofageálna echokardiografia
MUDr. Andrea
Andrášová

primár Lôžkového úseku, vedúci lekár Kardiologického oddelenia

Špecializácia internista, kardiológ
Absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, má dlhoročné skúsenosti ako ambulantný kardiológ vrátane komplexnej neinvazívnej diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.
MUDr. Zuzana
Ferenčíková

primár Ambulantného úseku

Absolvent Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
Špecializácia: vnútorné lekárstvo, kardiológia
Subšpecializácia: intervenčná kardiológia
Pregraduálna výuka študentov Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
Školitel pre invazívnu diagnostickú kardiológiu a pre intervenčnú kardiológiu (licencia České lékařské komory, od roku 2009)
MUDr. Petr
Neugebauer, PhD.

primár Intervenčného úseku

Absolventka 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
Špecializácia: kardiológia Subšpecializácia: echokardiografia
Dlhoročné skúsenosti v komplexnej neinvazívnej kardiologickej diagnostike ako aj akútnej a ambulantnej kardiológii
MUDr. Alexandra
Remenáriková

vedúci lekár Oddelenia funkčnej diagnostiky

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Špecializácia: kardiológia

Dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako aj v oblasti transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie a komplexnej neinvazívnej kardiologickej diagnostike
MUDr. Lucia
Fialková

vedúci lekár Oddelenia arytmií a koronárnej jednotky

MUDr. Lucia
Bartovičová

vedúci lekár Sekcie anesteziológie a resuscitácie


Špecializácia: intenzívna starostlivosť o dospelých
Certifikát: DRG kóder
Mgr. Jana
Šebešová

vedúca sestra Lôžkového a Ambulantného úseku

Diplomovaná operačná sestra
Osvedčenie: príprava sestry v špeciálnom úseku činnosti- kardiologické vyšetrovacie metódy
Bc. Marta
Kalivodová

vedúca sestra Intervenčného úseku


Lekári

 

 • MUDr. Lucia Bartovičová  
 • MUDr. Michaela Danišíková  
 • MUDr. Erika Drozdáková
 • MUDr. Feras Alhomsi 
 • MUDr. Filip Gálik  
 • MUDr. Tibor Harcsa  
 • MUDr. Dancan Maina Kariba
 • MUDr. Kálmán Kertész  
 • MUDr. Boris Kollárik
 • MUDr. Viliam Kovács 
 • MUDr. Petra Kozáková  
 • MUDr. Matúš Kriška  
 • MUDr. Marcela Lörincová  
 • MUDr. Ján Malík
 • MUDr. Peter Milý
 • MUDr. Gabriela Nedorostová
 • MUDr. Peter Oboňa
 • MUDr. Tomáš Oboňa
 • MUDr. Alexandra Remenáriková
 • MUDr. Ľuboš Roháč
 • MUDr. Jozef Semetko PhD.
 • MUDr. Bence Tóth
 • MUDr. Dana Verebová
 • MUDr. Zuzana Verešpejová Jadvišová
 • MUDr. Miroslav Vytiska PhD.
 • MUDr. Tomáš Zumer

Technicko-hospodársky úsek

Sekretariát

Katarína Gergelová
tel.: 037/ 69 33 241
e-mail: kardiocentrumnitra@kcnr.sk

Recepcia

Martina Horváthová
Barbora Porubská
tel.: 037/ 69 33 211
e-mail: recepcia@kcnr.sk