Oddelenie intervenčnej kardiológie


Základným programom a pracovnou náplňou OIK je invazívna diagnostika a liečba akútnych a chronických foriem ischemickej choroby srdca. Vedľajšími programami sú intervenčné riešenia štrukturálnych srdcových chýb, intervenčná diagnostika a liečba chorôb periférneho cievneho riečiska, intervenčná diagnostika a liečba extra aj intrakraniálnych mozgových artérií, invazívna diagnostika pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, OP riešenia pacientov s pomalými poruchami srdcového rytmu.

Sála 1
Sála 2

Počty vybraných výkonov KC Nitra v roku 2023

Pozrieť celkovú štatistiku výkonov

2939

selektívnych koronarografií /rok

2166

perkutánnych koronárnych intervencií /rok

212

implantácií trvalých kardiostimulátorov /rok

38

ošetrení ischemických náhlych mozgových príhod /rok

MUDr. Petr Neugebauer, PhD.

Primár Intervenčného úseku

petr.neugebauer@kcnr.sk

Vykonávané vyšetrenia a výkony:

Intervenčné výkony sa realizujú na dvoch špičkovo vybavených intervenčných sálach s najmodernejšou prístrojovou technikou. Materiálno-technické vybavenie sál ako aj používané metódy odrážajú aktuálne trendy v medicíne.