Interná ambulancia Vráble


Poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy, prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

  • Moravská 512, 952 01 Vráble
    1.poschodie Mestskej polikliniky
  • 037 783 11 21

Zoznam vykonávaných vyšetrení:
  • Komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb vnútorných orgánov /kardiovaskulárneho, tráviaceho, dýchacieho systému/
  • Dispenzárna starostlivosť niektorých chronických ochorení /vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy metabolizmu tukov, cukrov/
  • Interné predoperačné vyšetrenie
  • Posudkové interné vyšetrenie
  • EKG vyšetrenie
  • Odber krvi na základný laboratórny skríning

sestra: Zuzana JANKOVIČOVÁ
Pondelok 07:00 - 15:30 MUDr. Erika DROZDÁKOVÁ
Utorok 07:00 - 15:30 MUDr. Erika DROZDÁKOVÁ
Streda 07:00 - 15:30 MUDr. Erika DROZDÁKOVÁ
Štvrtok 07:00 - 15:30 MUDr. Erika DROZDÁKOVÁ
Piatok 07:00 - 15:30 MUDr. Erika DROZDÁKOVÁ