Informácie pre odborníkov


12. augusta 2020
Príprava pacienta pred selektívnou koronarografiou
Prosíme, aby mal pacient zdôvodnenú indikáciu na vyšetrenie t.j. zrealizované neinvazívne vyšetrenia a priložený nález z: echokardiografia, záťažový test. Ak výkony nie sú zrealizované, zaznamenať v dokumentácii […]
3. augusta 2020
Selektívna koronagrafia
Členenie časovania selektívnej koronarografie podľa naliehavosti: emergentné-neodkladné vyšetrenie (STEMI, NSTEMI s pokračujúcou ischémiou) – ihneď po konzultácii s lekárom KARDIOCENTRUM NITRA a po potvrdení indikácie  urgentné […]
3. augusta 2020
Štatistiky
Prezrite si počty vybraných výkonov KARDIOCENTRA NITRA s.r.o.