História

 • 2004

  • Vznik spoločnosti KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.
  • Otvorenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia - ambulancia vnútorného lekárstva
 • 2007

  • Rozšírenie činnosti Kardiocentra o: ambulancie kardiológie, prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiológia, intervenčná rádiológia,kardiologické vyšetrovacie metódy, funkčná diagnostika, invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii, abdominálna ultrasonografia dospelých
  • Spustenie prevádzky zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná nemocnica v odboroch kardiológia, arytmia a koronárna jednotka v prenajatých priestoroch vrámci areálu nitrianskej nemocnice na Špitálskej ulici č.6
 • 2008

  • Realizácia akútneho programu - dvadsaťštyri hod. prevádzka
  • Nákup a spustenie prevádzky angiografického prístroja na komplexné kardiologické aplikácie
 • 2009

  • Nákup a spustenie prevádzky druhého angiografického prístroja na komplexné kardiologické aplikácie
  • Rozšírenie lôžkovej časti kardiologického oddelenia
  • Nadobudnutie budovy a prislúchajúcich pozemkov na Špitálskej ulici č.1, ktorá sa v roku 2012 stala oficiálnym sídlom spoločnosti
 • 2010

  • Rekonštrukcia prenajatých priestorov na Špitálskej ulici č.6, a to najmä oprava spevnených parkovacích plôch a výmena chladiaceho zariadenia klimatizácií pre oddelenie OIK a OAKJ
 • 2012

  • Nadobudnutie budovy prevádzky Kardiocentra a prislúchajúcich pozemkov na Špitálskej ulici č.6 do vlastníctva spoločnosti a ďalšia rekonštrukcia priestorov
  • Oprava plynovej prípojky, kanalizačného a vodovodného potrubia
 • 2013

  • Rekonštrukcia podkrovia za účelom vybudovania kardiologického oddelenia II. s počtom lôžok šesť
  • Sprevádzkovanie vlastného tepelného hospodárstva – vlastný zdroj teplej vody a sebestačnosť v zásobovaní teplej vody a kúrenia
  • Rekonštrukcia pivničných priestorov pre účely šatní, skladov a archivačných priestorov
 • 2014

  • Nákup modulu PANAKEA pre sledovanie skladového hospodárstva
  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre ďalšie využitie bývalých priestorov Dialýzy
  • Vypracovanie kompletnej štúdie na dostavbu nového pavilónu
 • 2015

  • Kompletná rekonštrukcia bývalých priestorov Dialýzy, rozšírenie počtu ambulancií, samostatná recepcia a čakáreň s vyvolávacím systémom pre pacientov, externá lekáreň
  • Otvorenie arytmologickej ambulancie, v rámci arytmologického programu iniciácia implantácií kardiostimulátorov
  • Zavedenie neurointervenčnej pohotovosti
 • 2016

  • Intenzívna príprava projektu prístavby a nadstavby budovy budovy prevádzky Kardiocentra na Špitálskej ulici č.6 vrátane vypracovania architektonickej štúdie
  • Zintenzívnenie počtu výkonov v rámci arytmologického a neurointervenčného programu
 • 2017

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie prístavby a nadstavby budovy prevádzky Kardiocentra, získavanie potrebných povolení pre stavbu, príprava staveniska v súlade s vydanými povoleniami
  • Nákup a sprevádzkovanie nového angiografického pracoviska Artis One
 • 2018

  • Prekládka kanalizácie a optického kábla
  • Začiatok stavebných prác na projekte prístavby a nadstavby budovy Kardiocentra
 • 2019

  • Realizácia projektu prístavby a nadstavby budovy Kardiocentra
  • Výberové konanie na dodávateľov technológií a zariadenia prístavby budovy Kardiocentra
  • Začiatok aktívneho náboru personálu potrebného na spustenie novej prístavby do prevádzky