Kariéra


Tešíme sa, že máte záujem stať sa súčasťou nášho kardiocentra.

V prípade záujmu o voľnú pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom na adresu:

personalne@kcnr.sk

alebo poštou na adresu:

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., Personálne oddelenie, Špitálska 6, 949 01 Nitra.

Stručná charakteristika spoločnosti
KARDIOCENTRUM NITRA je špecializovaná nemocnica so špičkovým prístrojovým vybavením a erudovaným tímom zdravotníckych pracovníkov. Je zameraná na liečbu a diagnostiku kardiovaskulárnych chorôb, predovšetkým akútneho koronárneho syndrómu, s nadregionálnym pôsobením pre spádovú oblasť - cca 1 200 000 ľudí.
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Kontakt

Kontaktná osoba: Personálne oddelenie

+421376933225

personalne@kcnr.skAKTUÁLNE OBSADZOVANÉ POZÍCIE:Sestra pri lôžku


Lekár neatestovaný / atestovaný

31. januára 2023

CELONÁRODNÁ OSVETOVÁ KAMPAŇ – SUCHÝ FEBRUÁR

Podporujeme a pridávame sa https://suchyfebruar.sk/
20. decembra 2022

Verejný prísľub k stabilizačnému príspevku

18. októbra 2022

Informatívny súhlas

Objednaním vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely preventívnej kardiologickej prehliadky. Po príchode na preventívnu prehliadku budeme od Vás požadovať podpísanie informovaného súhlasu s […]
18. októbra 2022

Pokyny pred vyšetrením

Prosím, dodržujte tieto pokyny pred preventívnou kardiologickou prehliadkou “Zdravé srdce”: ➔ Príďte nalačno, lieky užite len s malým množstvom vody. (Odporúčame si však vziať so sebou […]
18. októbra 2022

Rozsah prehliadky

Prehliadka “Zdravé srdce” je vhodná najmä pre ľudí, ktorí často čelia stresovým situáciám, žijú rýchlym životným štýlom a pre tých, ktorí majú zvýšené riziko srdcovo-cievnych ochorení,alebo […]
21. septembra 2022

Investícia do zdravia a prevencie v kardiocentre Nitra

13. júla 2022

ZÁKAZ NÁVŠTEV

30. mája 2022

Vasospastické testovanie acetylcholínom

Čo je to vasospazmus koronárnej artérie? Spazmus je prechodné zúženie koronárnej artérie, ktoré spôsobuje prechodné  nedostatočné okysličenie srdcového svalu. Jeho najčastejším prejavom je bolesť na hrudníku […]
6. mája 2022

WORKSHOP – INTERVENČNÉ RIEŠENIE CHRONICKÝCH TOTÁLNYCH OKLÚZIÍ (CTO)

KARDIOCENTRUM NITRA usporiadalo v dňoch 25. – 26. apríla 2022 odborný workshop s názvom  Intervenčné riešeniechronických totálnych oklúzií (CTO)  za účasti  proktora MD. Peepa Laanmetsa z […]
11. apríla 2022

WORKSHOP TRANSTORAKÁLNEJ ECHOKARDIOGRAFIE

11. januára 2022

PREDPIS LIEKU

8. februára 2021

Nový prístroj v KARDIOCENTRE

EKG Holter , určený na 7 dňové použitie je náš najnovší špičkový prístroj pomáhajúci zlepšovať diagnostiku srdcovo ❤️ cievnych ochorení. 7 dňové Holterovské monitorovanie EKG (kontinuálny […]