Kariéra


Tešíme sa, že máte záujem stať sa súčasťou nášho kardiocentra.

V prípade záujmu o voľnú pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom na adresu:

personalne@kcnr.sk

alebo poštou na adresu:

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., Personálne oddelenie, Špitálska 6, 949 01 Nitra.

Stručná charakteristika spoločnosti
KARDIOCENTRUM NITRA je špecializovaná nemocnica so špičkovým prístrojovým vybavením a erudovaným tímom zdravotníckych pracovníkov. Je zameraná na liečbu a diagnostiku kardiovaskulárnych chorôb, predovšetkým akútneho koronárneho syndrómu, s nadregionálnym pôsobením pre spádovú oblasť - cca 1 200 000 ľudí.
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Kontakt

Kontaktná osoba: Personálne oddelenie

+421376933225

personalne@kcnr.skAKTUÁLNE OBSADZOVANÉ POZÍCIE:Sestra pri lôžku


Lekár neatestovaný / atestovaný

30. mája 2022

Vasospastické testovanie acetylcholínom

Čo je to vasospazmus koronárnej artérie? Spazmus je prechodné zúženie koronárnej artérie, ktoré spôsobuje prechodné  nedostatočné okysličenie srdcového svalu. Jeho najčastejším prejavom je bolesť na hrudníku […]
6. mája 2022

WORKSHOP – INTERVENČNÉ RIEŠENIE CHRONICKÝCH TOTÁLNYCH OKLÚZIÍ (CTO)

KARDIOCENTRUM NITRA usporiadalo v dňoch 25. – 26. apríla 2022 odborný workshop s názvom  Intervenčné riešeniechronických totálnych oklúzií (CTO)  za účasti  proktora MD. Peepa Laanmetsa z […]
22. apríla 2022

INFORMÁCIE O PODMIENKACH PRE NÁVŠTEVY

11. apríla 2022

WORKSHOP TRANSTORAKÁLNEJ ECHOKARDIOGRAFIE

11. januára 2022

PREDPIS LIEKU

8. februára 2021

Nový prístroj v KARDIOCENTRE

EKG Holter , určený na 7 dňové použitie je náš najnovší špičkový prístroj pomáhajúci zlepšovať diagnostiku srdcovo ❤️ cievnych ochorení. 7 dňové Holterovské monitorovanie EKG (kontinuálny […]
21. januára 2021

Poďakovanie

Aj keď celý svet žije pandémiou COVID-19, ostatné ochorenia nevymizli. Robíme maximum pre pacientov, ktorých srdce si dovolilo „štrajkovať“. Preto nás poteší každá pochvala, slovo uznania […]
26. septembra 2020

Neurologický program

V spolupráci s neurologickými oddeleniami a klinikami spádových nemocníc realizujeme invazívne vyšetrenia a ošetrenia extra aj intrakraniálnych mozgových artérií v akútnom (ischemické NCPM) ako aj elektívnom […]
26. septembra 2020

Pravostranná srdcová katetrizácia

Jedná sa o vyšetrenie pacientov s akútnym alebo chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorého princípom je meranie tlakových a saturačných kaskád v pravostranných srdcových oddieloch a pľúcnom riečisku.
26. septembra 2020

Implantácia trvalých a hybridných kardiostimulátorov

U pacientov s pomalými poruchami rytmu, ktoré ich ohrozujú na zdraví alebo živote je často jediným riešením kardiostimulácia. Jedná sa o operačné zavedenie stimulačných elektród do […]
26. septembra 2020

Zavádzanie obehových podporných systémov

Ide o zariadenie , ktoré v prípade závažného akútneho srdcového zlyhania, kedy nie je srdce schopné z rôznych príčin prečerpať dostatočný objem krvi napomáha srdcu tento […]
26. septembra 2020

Uzáver uška ľavej srdcovej predsiene

Jedná sa o uzáver časti ľavej srdcovej predsiene v ktorej sa tvoria u rizikových pacientov krvné zrazeniny, ktoré sú často príčinou ischemických mozgových príhod v prípade […]