Kardiologické oddelenia I,II


Kardiologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami , ktorých počet prevyšuje tritisíc ročne . Ide o pacientov indikovaných na endovaskulárne angiologické a kardiologické diagnostické a liečebné výkony ( napr. pred a po invazívnych vyšetreniach a zákrokoch na koronárnych tepnách, pacienti v akútnom stave, ktorí už nevyžadujú intenzívnu starostlivosť).

Špecializácia: kardiológia, Subšpecializácia: echokardiografia
Certifikáty:
2017 EACVI/ESC certifikát transtorakálna echokardiografia
2018 EACVI/ESC certifikát transesofageálna echokardiografia
MUDr. Andrea Andrášová

Primárka Kardiologického oddelenia

andrea.andrasova@kcnr.sk

Starostlivosť je najmä o pacientov s diagnózami: neakútna forma ischemickej choroby srdca, kardiálne zlyhávanie, chlopňové chyby , kardiomyopatie.

Na kardiologických oddeleniach je celkom tridsaťsedem lôžok - z toho šestnásť lôžok je vybavených kontinuálnym monitorovacím systémom základných telesných funkcií a všetky lôžka sú s centrálnym rozvodom kyslíka.

Kvalitu našej starostlivosti okrem samotných pacientov pravidelne hodnotia aj audity nezávislých spoločností a naše výsledky v objektívnych parametroch ako je letalita, komplikácie a rehospitalizácie spĺňajú najprísnejšie európske a svetové kritériá.