Ambulancie


Kardiocentrum realizuje približne dvadsaťpäť až tridsaťtisíc ambulantných vyšetrení ročne. Ich cieľom je najmä diagnostika, prognóza, liečba a prevencia srdcových ochorení pre pacientov odporučených na vyšetrenie v Kardiocentre odosielajúcimi lekármi – špecialistami (všeobecní lekári, internisti, kardiológovia, angiológovia, a pod.).

Kardiocentrum disponuje piatimi kardiologickými ambulanciami a jednou arytmologickou ambulanciou, ktoré sa nachádzajú v priestoroch zariadenia v Nitre, ambulanciou vnútorného lekárstva vo Vrábľoch a kardiologickou ambulanciou vo Veľkých Úľanoch.

V ambulanciách sa stretnete so špecialistami v oblasti kardiológie a vnútorného lekárstva, ktorí pracujú naprieč všetkými oddeleniami Kardiocentra.

Ambulancie – recepcia
Ambulancia AR
Ambulancia Kardiologicka
Ambulancia VR
Ambulancia VU
Špecializácia internista, kardiológ
Absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, má dlhoročné skúsenosti ako ambulantný kardiológ vrátane komplexnej neinvazívnej diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.
MUDr. Zuzana Ferenčíková

Primárka ambulantného oddelenia

zuzana.ferencikova@kcnr.sk

Kardiologické ambulancie

Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú preventívnu, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdcovo-cievneho systému, ktorá je podľa potreby doplnená o laboratórne, röntgenologické (vrátane CT) a neinvazívne kardiologické metódy.

Viac info
Arytmologická ambulancia

Špecializuje sa na vyšetrenia pacientov s poruchami srdcového rytmu. V arytmologickej ambulancii poskytujeme konzultačnú činnosť ohľadom indikácií ku implantáciám trvalých kardiostimulátorov a slučkových rekordérov, vykonávame následné kontroly implantovaných kardiostimulátorov a slučkových rekordérov a konzultačnú činnosť ohľadom manažmentu synkop a tachyarytmií.

Viac info
Interná ambulancia Vráble

Ambulancia je zameraná na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Pacienti vyžadujúci špecializované vyšetrenie kardiovaskulárneho systému sú odosielaní na špecializované kardiologické vyšetrenia na kardiologické ambulancie v Nitre.

Viac info
Ambulancia Veľké Úľany

Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne, röntgenologické vrátane CT a neinvazívne kardiologické metódy (echokg-TTE, TEE, EKG a tlakový Holter monitoring, ergometria, USG ciev) podľa zváženia vyšetrujúceho lekára.

Viac info