O prehliadke

Preventívna prehliadka pre športovcov - profesionálov a amatérov, deti aj dospelých.


Kardiocentrum Nitra Vám ponúka preventívnu prehliadku pre športovcov.


Užitočné informácie

home_healthy_pic5
Zoznam možných výkonov:

Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)

Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

Vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

Laboratórne vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa a pod.)

Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

Komplexné antropometrické vyšetrenie prístrojom InBody

Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

Echokardiografia (ECHO) vyšetrenie (ultrazvukové vyšetrenie srdca) – iba dospelí

Ergometria (záťažové EKG vyšetrenie na bicyklovom ergometri)

Spiroergometria (ergometria s použitím špeciálnej respiračnej masky pre účely analýzy dýchania a výmeny plynov v pľúcach, objemu pľúc, VO2 MAX a pod.

Odhad kardiovaskulárneho rizika metódou SCORE – iba dospelí

Meranie hodnoty ABI indexu

Záverečné zhodnotenie vrátane písomnej správy s odporúčaním

Ostaršenie

Konzultácia so športovým lekárom

Vyhodnotenie spôsobilosti na prácu

home_healthy_pic10
Prosím, dodržujte tieto pokyny pred preventívnou športovo- kardiologickou prehliadkou:

DOPOLUDŇAJŠIE TERMÍNY – Príďte nalačno , lieky užite len s malým množstvom vody. Odporúčame si však vziať so sebou niečo malé na zjedenie po odberoch.

POPOLUDŇAJŠIE TERMÍNY – Je potrebné prísť na odber nalačno vopred (ráno 8:00 – 8:30 v deň vyšetrenia alebo deň vopred). Pre bližšie inštrukcie prosím zavolajte na 037/ 6933 277. Na samotnú prehliadku už následne (po odbere) nemusíte prísť nalačno.

VŠETKY TERMÍNY:

Ráno v deň prehliadky nesmiete užiť lieky so skupiny betablokátorov a nitrátov.

V prípade existencie nejakého srdcovo-cievneho ochorenia, prineste si relevantnú zdravotnú dokumentáciu, resp. jej kópiu.

Prineste si so sebou športové oblečenie (športovú obuv, tepláky/kraťasy). Počítajte s tým, že sa budete počas prehliadky niekoľkokrát vyzliekať, zvoľte si preto nekomplikované oblečenie.

Deň pred prehliadkou nejedzte nafukujúce, mastné alebo vyprážané jedlá.

Ženy by mali absolvovať preventívnu prehliadku mimo času menštruácie.

V prípade, ak pociťujete príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, nádcha, zvýšená teplota a pod.), žiadame Vás o preobjednanie. Rovnako nám prosím vopred oznámte neúčasť na preventívnej prehliadke – preobjednáme Vás.

Po príchode do Kardiocentra Nitra sa ohláste na recepcii.

Po absolvovaní prehliadky môžete odniesť správu o preventívnom vyšetrení svojmu praktickému lekárovi.

home_healthy_pic3
Objednaním vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely zdravotnej prehliadky, ktorú ste si objednali.

Po príchode na preventívnu prehliadku budeme od Vás požadovať podpísanie informovaného súhlasu s vyšetrením, úhradou a podmienkami spracovania osobných údajov.

Odmietnutie týchto dokumentov sa bude považovať za odmietnutie samotnej preventívnej prehliadky. Dokumenty si nemusíte vopred tlačiť, pripravíme ich pre Vás na mieste.

home_healthy_pic4

Cena prehliadky:

Podľa druhu výkonu/ typu prehliadky – viď. cenník výkonov a služieb – klik sem

Spôsob platby:

Hotovosťou alebo kartou v deň preventívnej prehliadky

Ak by z výsledkov prehliadky vyplynuli odporúčania na ďalšie zdravotné výkony alebo vyšetrenia, ktoré robíme v Kardiocentre Nitra, tieto Vám poskytneme v režime poistenca, t.j. bez nutnosti doplatku pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku.

Miesto výkonu prehliadky:

Novo- zrekonštruované moderné priestory Kardiocentra Nitra

Špitálska 6/A, 949 01 Nitra

Termíny:

Každý pondelok, utorok a piatok

Trvanie prehliadky:

V závislosti od vybraného typu prehliadky.

Od 30 minútovej konzultácie až po komplexné vyšetrenie (telovýchovné vyšetrenie + kardiologické vyšetrenie), ktoré trvá približne 2,5 hodiny.

Cena prehliadky:

Podľa druhu výkonu/ typu prehliadky – viď. cenník výkonov a služieb – klik sem

Kontakty:

037/69 33 277
sportovci@kcnr.sk

Ako sa k nám dostanete z Autobusovej alebo Železničnej stanice Nitra: