O prehliadke

Preventívna prehliadka pre športovcov - profesionálov a amatérov, deti aj dospelých.


Kardiocentrum Nitra Vám ponúka preventívnu prehliadku pre športovcov.


Užitočné informácie

home_healthy_pic5
Zoznam možných výkonov:

Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)

Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

Vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

Laboratórne vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa a pod.)

Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

Komplexné antropometrické vyšetrenie prístrojom InBody

Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

Echokardiografia (ECHO) vyšetrenie (ultrazvukové vyšetrenie srdca) – iba dospelí

Ergometria (záťažové EKG vyšetrenie na bicyklovom ergometri)

Spiroergometria (ergometria s použitím špeciálnej respiračnej masky pre účely analýzy dýchania a výmeny plynov v pľúcach, objemu pľúc, VO2 MAX a pod.

Odhad kardiovaskulárneho rizika metódou SCORE – iba dospelí

Meranie hodnoty ABI indexu

Záverečné zhodnotenie vrátane písomnej správy s odporúčaním

Ostaršenie

Konzultácia so športovým lekárom

Vyhodnotenie spôsobilosti na prácu

home_healthy_pic10
Inštrukcie k športovej prehliadke v Kardiocentre Nitra

Prosím, dodržujte tieto pokyny pred preventívnou športovo- kardiologickou prehliadkou:

Športovec príde v dohodnutý termín na Telovýchovnú ambulanciu Kardiocentra Nitra,
2. poschodie, číslo dverí 306. Adresa: Špitálska 6, Nitra.
Zrealizujeme krvné odbery, následne absolvuje dohodnuté kompletné vyšetrenie. Na prípadných zmenách v časovom harmonograme sa dohodneme predom.

Režim pred vyšetrením:

24 hod pred vyšetrením:
Nepodávať vrcholový športový výkon /maximálne ľahký tréning/ a nerobiť fyzicky náročnú činnosť.
Nepiť alkohol, nefajčiť a nejesť ťažké jedlá 12 hod pred testom. Mať dostatok spánku.

V deň vyšetrenia:
Dostaviť sa na objednanú hodinu na vyšetrenie, športovec nemusí byť nalačno, tesne pred vyšetrením môže prijímať tekutiny – najlepšie nesladený čaj, vodu – nie minerálku

Priniesť si:
1. Občiansky preukaz, alebo preukaz poistenca,
2. zdravotnú dokumentáciu, ak v minulosti absolvoval nejaké špecializované lekárske vyšetrenia,
3. prvý ranný moč 10-20 ml,
4. čistú športovú obuv a športové oblečenie (ženy – športovú podprsenku), hygienické potreby, nápoj, poprípade ľahkú desiatu, po vyšetrení je možnosť sa osprchovať,
5. vyplnený dotazník športovca, ktorý zasielame v prílohe.

V prípade, že na vyšetrenie príde športovec mladší ako 18 rokov, je potrebný sprievod rodiča, alebo po predchádzajúcom dohovore prinesie rodičom podpísaný informovaný súhlas s vyšetrením. Konkrétny rozsah vyšetrenia si vieme dohodnúť telefonicky, alebo na mieste. Informovaný súhlas zasielame v prílohe

Prehliadku je možné absolvovať len v dobrom zdravotnom stave! Nie počas akútnych ochorení, zranení, alebo tesne po ukončení liečby. Športovec musí byť minimálne 2 týždne zdravý, aby mohol absolvovať plnohodnotnú prehliadku. U žien nie je vhodné absolvovať vyšetrenie v dobe prebiehajúcej menštruácie.

Záťažovú ergometriu môžu absolvovať len osoby vyššie ako 150 cm, orientačne od 12.r. života.

Potvrdenie o absolvovaní prehliadky, so záverom „môže / nemôže“ športovať vystavujeme v deň prehliadky. Kompletné výsledky prehliadky v originálnej verzii zašleme po dohovore zaheslovaným emailom alebo na vyžiadanie poštou.

Pri dospelých klientoch výsledky štandardne zasielame nasledujúci pracovný deň. Pri deťoch a mladistvých do 18 rokov zasielame výsledky do týždňa.

Prehľad vyšetrení a cena za jednotlivé vyšetrenia je uvedená na internetovej stránke Kardiocentra Nitra (www.kcnr.sk), sekcia preventívne prehliadky – športovci.
Zdravotné poisťovne poskytujú príspevok na preventívne prehliadky, individuálne až do výšky 50%.

V prípade akútneho ochorenia (zvýšená teplota, bolesť hrdla, nádcha, kašeľ..), alebo iného dôvodu zrušenia termínu nás prosím čo najskôr kontaktujte, dohodneme si náhradný termín!

Kontakt na ambulaciu: sportovci@kcnr.sk, tel. 037/69 33 278
Kontakt pre objednávanie/zmenu termínu: sportovci@kcnr.sk, tel. 037/69 33 277

S pozdravom kolektív športovej ambulancie KCNR.

home_healthy_pic3
Objednaním vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely zdravotnej prehliadky, ktorú ste si objednali.

Po príchode na preventívnu prehliadku budeme od Vás požadovať podpísanie informovaného súhlasu s vyšetrením, úhradou a podmienkami spracovania osobných údajov.

Odmietnutie týchto dokumentov sa bude považovať za odmietnutie samotnej preventívnej prehliadky. Dokumenty si nemusíte vopred tlačiť, pripravíme ich pre Vás na mieste.

home_healthy_pic4

Cena prehliadky:

Podľa druhu výkonu/ typu prehliadky – viď. cenník výkonov a služieb – klik sem

Spôsob platby:

Hotovosťou alebo kartou v deň preventívnej prehliadky

Ak by z výsledkov prehliadky vyplynuli odporúčania na ďalšie zdravotné výkony alebo vyšetrenia, ktoré robíme v Kardiocentre Nitra, tieto Vám poskytneme v režime poistenca, t.j. bez nutnosti doplatku pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku.

Miesto výkonu prehliadky:

Novo- zrekonštruované moderné priestory Kardiocentra Nitra

Špitálska 6/A, 949 01 Nitra

Termíny:

Každý utorok a piatok

Trvanie prehliadky:

V závislosti od vybraného typu prehliadky.

Od 30 minútovej konzultácie až po komplexné vyšetrenie (telovýchovné vyšetrenie + kardiologické vyšetrenie), ktoré trvá približne 2,5 hodiny.

Cena prehliadky:

Podľa druhu výkonu/ typu prehliadky – viď. cenník výkonov a služieb – klik sem

Kontakty:

037/69 33 277 (Prosíme volať len v čase ordinačných hodín – v utorok alebo v piatok medzi 7:00 – 14:30.)
sportovci@kcnr.sk

Ako sa k nám dostanete z Autobusovej alebo Železničnej stanice Nitra: