Diagnostika a liečba srdcových ochorení

Zverte sa do rúk
špecialistom


Poskytujeme špičkové medicínske služby v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych chorôb v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Fungujeme od roku 2007, pričom poskytujeme komplexnú kardiologickú starostlivosť vrátane intervenčných výkonov v non-stop prevádzke dvadsaťštyri hodín, sedem dní v týždni.

Vzhľadom na výhodnú geografickú dostupnosť Nitry tvorí našu spádovú oblasť Nitriansky, Trenčiansky a z veľkej časti Trnavský kraj s približne jeden a pol milióna obyvateľmi.


Ambulancie Oddelenia
Hlavný vstup

O nás


  • Neštátna špecializovaná nemocnica zameraná na diagnostiku a liečbu najmä srdcových ochorení
  • Poskytované medicínske služby: prevencia, diagnostika a liečba kardiovaskulárnych chorôb v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami
  • Najväčšia spádová oblasť na akútne koronárne syndrómy zo všetkých kardiocentier na Slovensku
  • Sme jediným poskytovateľom akútnej zdravotnej starostlivosti intervenčnou formou pri infarktoch srdca vo svojej spádovej oblasti s jeden a pol mil. obyvateľmi
  • Kardiocentrum Nitra s.r.o. je zaradené v zozname iktových centier (centier poskytujúcich mechanickú trombektómiu) vo Vestníku MZ SR z roku 2018

Ročne vykonávame približne

doctor
26 tisíc

ambulantných vyšetrení

hospital-bed
4 tisíc

hospitalizácií

heart
2 tisíc

perkutánnych koronárnych intervencií

laser-surgery
65

neurointervencií

Ambulancie

Ambulantná časť sa nachádza na prízemí budovy Kardiocentra Nitra. Je tvorená recepciou s centrálnou čakárňou, piatimi kardiologickými a jednou arytmologickou ambulanciou. Okrem toho prevádzkujeme kardiologickú ambulanciu vo Veľkých Úľanoch a ambulanciu vnútorného lekárstva vo Vrábľoch.


Recepcia

Máte záujem o ambulantné vyšetrenie?

Ambulantné vyšetrenia sa realizujú v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.00 hod. Na ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú na základe odporúčania všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa.

Objednať sa je možné osobne návštevou recepcie alebo telefonicky na:


037 / 69 33 211
037 / 69 33 220


Oddelenia

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Na tomto oddelení realizujeme najmä diagnostiku a liečbu srdcových ochorení prostredníctvom spektra kardiologických, neurologických, koronárnych a nekoronárnych intervencií a implantácií kardiostimulátorov.

Oddelenie arytmií a koronárna jednotka

Na šiestich intenzívnych a dvanástich intermediárnych monitorovaných lôžkach sú hospitalizovaní naši najakútnejší kardiálni pacienti a pacienti pred a po implantácii kardiostimulátora.

Kardiologické oddelenie

Oddelenie disponuje tridsaťsedem lôžkami, na ktorých hospitalizujeme hlavne pacientov pred a po invazívnych vyšetreniach a zákrokoch, prípadne pacientov pôvodne prijatých v akútnom stave, ktorí už nevyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Na Oddelení funkčnej diagnostiky vykonávame neinvazívne vyšetrenia na zhodnotenie srdca a jeho štruktúry, pričom medzi najčastejšie používané metódy patrí echokardiografia.