Diagnostika a liečba srdcovo-cievnych ochorení

Zverte sa do rúk
špecialistom


Poskytujeme špičkové medicínske služby v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych chorôb v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Fungujeme od roku 2007, pričom poskytujeme komplexnú kardiologickú starostlivosť vrátane intervenčných výkonov v non-stop prevádzke dvadsaťštyri hodín, sedem dní v týždni.

Vzhľadom na výhodnú geografickú dostupnosť Nitry tvorí našu spádovú oblasť Nitriansky, Trenčiansky a z veľkej časti Trnavský kraj s približne jeden a pol milióna obyvateľmi.


Ambulancie Oddelenia

Hlavný vstup

O nás


  • Neštátna špecializovaná nemocnica zameraná na diagnostiku a liečbu najmä srdcových ochorení
  • Poskytované medicínske služby: prevencia, diagnostika a liečba kardiovaskulárnych chorôb v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami
  • Najväčšia spádová oblasť na akútne koronárne syndrómy zo všetkých kardiocentier na Slovensku
  • Sme jediným poskytovateľom akútnej zdravotnej starostlivosti intervenčnou formou pri infarktoch srdca vo svojej spádovej oblasti s jeden a pol mil. obyvateľmi
  • Kardiocentrum Nitra s.r.o. je zaradené v zozname iktových centier (centier poskytujúcich mechanickú trombektómiu) vo Vestníku MZ SR z roku 2018

Ročne vykonávame približne

doctor
50 tisíc

ambulantných vyšetrení

hospital-bed
4 tisíc

hospitalizácií

heart
2 tisíc

perkutánnych koronárnych intervencií

laser-surgery
38

neurointervencií

Ambulancie

Ambulantná časť sa nachádza na prízemí budovy Kardiocentra Nitra. Je tvorená recepciou s centrálnou čakárňou, piatimi kardiologickými a jednou arytmologickou ambulanciou. Okrem toho prevádzkujeme kardiologickú ambulanciu vo Veľkých Úľanoch, Trnave a ambulanciu vnútorného lekárstva vo Vrábľoch.


Recepcia

Máte záujem o ambulantné vyšetrenie?

Ambulantné vyšetrenia sa realizujú v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.00 hod. Na ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú na základe odporúčania všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa.

Objednať sa je možné osobne návštevou recepcie alebo telefonicky cez pracovné dni od 8:00 do 14:30 na:


037 / 69 33 211
037 / 69 33 220


Oddelenia

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Na tomto oddelení realizujeme najmä diagnostiku a liečbu srdcových ochorení prostredníctvom spektra kardiologických, neurologických, koronárnych a nekoronárnych intervencií a implantácií kardiostimulátorov.

Oddelenie arytmií a koronárna jednotka

Na šiestich intenzívnych a dvanástich intermediárnych monitorovaných lôžkach sú hospitalizovaní naši najakútnejší kardiálni pacienti a pacienti pred a po implantácii kardiostimulátora.

Kardiologické oddelenie

Oddelenie disponuje tridsaťsedem lôžkami, na ktorých hospitalizujeme hlavne pacientov pred a po invazívnych vyšetreniach a zákrokoch, prípadne pacientov pôvodne prijatých v akútnom stave, ktorí už nevyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Na Oddelení funkčnej diagnostiky vykonávame neinvazívne vyšetrenia na zhodnotenie srdca a jeho štruktúry, pričom medzi najčastejšie používané metódy patrí echokardiografia.