Ambulancia Veľké Úľany


Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú preventívnu, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdcovo-cievneho systému, ktorá je podľa potreby doplnená o laboratórne, röntgenologické (vrátane CT) a neinvazívne kardiologické metódy.

Zoznam vykonávaných vyšetrení:

  • Diagnostika a liečba kardiovaskulárnych ochorení
  • Predoperačné kardiologické vyšetrenie na vyžiadanie internistu alebo operatéra
  • Dispenzarizácia závažných kardiovaskulárnych ochorení
  • Komplexná EKG diagnostika
  • Konziliárna činnosť pre posudkové lekárstvo
  • Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie
sestra: Bc. Margita Malíková
Utorok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30 MUDr. Ján Malík
Streda 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30 MUDr. Ján Malík
Štvrtok 07:00 - 12:00 12:30 - 13:30 MUDr. Ján Malík