Kardiologická ambulancia Trnava


Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú preventívnu, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdcovo-cievneho systému, ktorá je podľa potreby doplnená o laboratórne, röntgenologické (vrátane CT) a neinvazívne kardiologické metódy.

 

Mestská poliklinika Družba v Trnave, blok B, 2. poschodie, číslo dverí 214

Zoznam vykonávaných vyšetrení:
  • Diagnostika a liečba kardiovaskulárnych ochorení
  • Predoperačné kardiologické vyšetrenie na vyžiadanie internistu alebo operatéra
  • Dispenzarizácia závažných kardiovaskulárnych ochorení
  • Komplexná EKG diagnostika
  • Konziliárna činnosť pre posudkové lekárstvo
  • Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie
  • Ergometrické vyšetrenie
sestra: Bc. Petra Sabová

      Pondelok       

07:00 - 12:00       12:30 - 17:30 MUDr.Gabriela Nedorostová

 Utorok

07:00 - 12:00       12:30 - 17:30 MUDr. Gabriela Nedorostová

 Streda

07:00 - 12:00       12:30 - 17:30 MUDr. Gabriela Nedorostová