26. septembra 2020
Neurologický program
V spolupráci s neurologickými oddeleniami a klinikami spádových nemocníc realizujeme invazívne vyšetrenia a ošetrenia extra aj intrakraniálnych mozgových artérií v akútnom (ischemické NCPM) ako aj elektívnom […]
26. septembra 2020
Pravostranná srdcová katetrizácia
Jedná sa o vyšetrenie pacientov s akútnym alebo chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorého princípom je meranie tlakových a saturačných kaskád v pravostranných srdcových oddieloch a pľúcnom riečisku.
26. septembra 2020
Implantácia trvalých a hybridných kardiostimulátorov
U pacientov s pomalými poruchami rytmu, ktoré ich ohrozujú na zdraví alebo živote je často jediným riešením kardiostimulácia. Jedná sa o operačné zavedenie stimulačných elektród do […]
26. septembra 2020
Zavádzanie obehových podporných systémov
Ide o zariadenie , ktoré v prípade závažného akútneho srdcového zlyhania, kedy nie je srdce schopné z rôznych príčin prečerpať dostatočný objem krvi napomáha srdcu tento […]
26. septembra 2020
Uzáver uška ľavej srdcovej predsiene
Jedná sa o uzáver časti ľavej srdcovej predsiene v ktorej sa tvoria u rizikových pacientov krvné zrazeniny, ktoré sú často príčinou ischemických mozgových príhod v prípade […]
26. septembra 2020
Uzáver PFO
Uzáver PFO (pretrvávajúcej komunikácie medzi ľavou a pravou srdcovou predsieňou): Jedná sa o uzáver tejto komunikácie dvojdiskovým uzatváracím systémom (u nás Amplatzerov oklúder) u pacientov po […]
26. septembra 2020
Perkutánna koronárna intervencia
Perkutánna koronárna intervencia (PKI). Ide o intervenčné ošetrenie jednak akútne uzatvorenej alebo zúženej koronárnej tepny, ale aj dlhšie vznikajúceho zúženia (stenózy) resp. uzáveru koronárnej tepny. Princípom […]
26. septembra 2020
Periférne intervencie
Realizujeme angiografie a intervencie obličkových tepien, tepien dolných končatín a tepien odstupujúcich z oblúka aorty – krčných tepien a tepien horných končatín.
26. septembra 2020
Frakčná prietoková rezerva
Frakčná prietoková rezerva (FFR – FractionalFlowReserve) – na rozdiel od posudzovania anatomickej závažnosti zúženia koronárnej tepny selektívnou koronarografiou umožňuje táto metodika určiť funkčnú závažnosť angiograficky hraničných […]
26. septembra 2020
Intrakoronárny ultrazvuk a optická koherenčná tomografia
Intrakoronárny ultrazvuk (IVUS) a optická koherenčná tomografia (OCT). Obe metódy slúžia k detailnému zobrazeniu vnútorných anatomických pomerov natívnych koronárnych tepien ako aj k podrobnému posúdeniu výsledkov […]
26. septembra 2020
Selektívna koronárna angiografia
Selektívna koronárna angiografia (SKG) – je základným zobrazovacím vyšetrením koronárnych tepien, ktoré zásobujú srdcový sval. Podstatou vyšetrenia je aplikácia kontrastnej látky do ľavej a pravej koronárnej […]
4. augusta 2020
Koronarografia, koronárna angiografia a katetrizácia srdca
Toto vyšetrenie – röntgen srdca a srdcových ciev pod špecialnym röntgenovým prístrojom navrhuje internista alebo kardiológ pri podozrení na zúženie alebo uzáver tepien srdca. Je to […]