PRIHLASOVANIE NA 2. EDUKAČNÉ PODUJATIE KARDIOCENTRA NITRA JE SPUSTENÉ! – 2. EDUKAČNÉ PODUJATIE PRE PACIENTOV S KARDIOVASKULÁRNYM OCHORENÍM – 1 4. MÁJ 2024, 14:30 HOD PKO, JANKA KRÁĽA 1048, NITRA.