PRVÁ INFORMÁCIA – Druhý ročník edukačného podujatia.