4. augusta 2020
EKG holter
Holterové monitorovanie je mimoambulantné monitorovanie EKG a slúži na dlhodobejšie sledovanie elektrickej aktivity srdca vyšetrovaného – ide o akési prenosné EKG. Čo sa deje pri vyšetrení? […]
4. augusta 2020
Tlakový holter
Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie sa robí na spresnenie diagnózy vysokého krvného tlaku ak posudzovaní účinnosti liečby . Čo sa […]
4. augusta 2020
Záťažová echokardiografia
Kľudové echokardiografické vyšetrenie môže byť s normálnym nálezom aj u pacientov s významnou stenózou (zúžením) vencovitých (koronárnych) tepien, pretože menšie nároky srdca na cievne zásobenie za […]
4. augusta 2020
Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie (TEE)
 V niektorých situáciách je echokardiografické vyšetrenie cez hrudník nedostačujúce, pretože je pacient horšie vyšetritelný alebo sú vyšetrovanej oblasti srdca z hrudníka neprístupné. V týchto prípadoch vykonávame […]
4. augusta 2020
Echokardiografické vyšetrenie (ECHO)
Čo je echokardiografické vyšetrenie? Ide o ultrazvukové vyšetrenie srdca. Ultrazvuk je zvuk o veľmi vysokej frekvencii, ktorý nemožno počuť. Je vysielaný a prijímaný ultrazvukovou sondou, ktorá […]