18. marca 2024
Test na naklonenej rovine (HUTT)
Test na naklonenej rovine (HUTT) je jednoduché vyšetrenie, umožňujúce objasniť príčinu opakovaného kolapsu či krátkodobej poruchy vedomia (synkopa).  Jeho cieľom je nasimulovať stav, ktorý u pacienta […]
4. augusta 2020
EKG holter
Holterové monitorovanie je mimoambulantné monitorovanie EKG a slúži na dlhodobejšie sledovanie elektrickej aktivity srdca vyšetrovaného – ide o akési prenosné EKG. Čo sa deje pri vyšetrení? […]
4. augusta 2020
Tlakový holter
Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie sa robí na spresnenie diagnózy vysokého krvného tlaku ak posudzovaní účinnosti liečby . Čo sa […]
4. augusta 2020
Záťažová echokardiografia
Kľudové echokardiografické vyšetrenie môže byť s normálnym nálezom aj u pacientov s významnou stenózou (zúžením) vencovitých (koronárnych) tepien, pretože menšie nároky srdca na cievne zásobenie za […]
4. augusta 2020
Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie (TEE)
 V niektorých situáciách je echokardiografické vyšetrenie cez hrudník nedostačujúce, pretože je pacient horšie vyšetritelný alebo sú vyšetrovanej oblasti srdca z hrudníka neprístupné. V týchto prípadoch vykonávame […]
4. augusta 2020
Echokardiografické vyšetrenie (ECHO)
Čo je echokardiografické vyšetrenie? Ide o ultrazvukové vyšetrenie srdca. Ultrazvuk je zvuk o veľmi vysokej frekvencii, ktorý nemožno počuť. Je vysielaný a prijímaný ultrazvukovou sondou, ktorá […]