12. augusta 2020
Príprava pacienta pred selektívnou koronarografiou
Prosíme, aby mal pacient zdôvodnenú indikáciu na vyšetrenie t.j. zrealizované neinvazívne vyšetrenia a priložený nález z: echokardiografia, záťažový test. Ak výkony nie sú zrealizované, zaznamenať v dokumentácii […]