Oddelenie intervenčnej kardiológie


Základným programom a pracovnou náplňou OIK je invazívna diagnostika a liečba akútnych a chronických foriem ischemickej choroby srdca. Vedľajšími programami sú intervenčné riešenia štrukturálnych srdcových chýb, intervenčná diagnostika a liečba chorôb periférneho cievneho riečiska, intervenčná diagnostika a liečba extra aj intrakraniálnych mozgových artérií, invazívna diagnostika pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, OP riešenia pacientov s pomalými poruchami srdcového rytmu.

Sála 1
Sála 2

Počty vybraných výkonov KC Nitra v roku 2019

Pozrieť celkovú štatistiku výkonov

3689

selektívnych koronarografií /rok

1767

perkutánnych koronárnych intervencií /rok

152

implantácií trvalých kardiostimulátorov /rok

95

ošetrení ischemických náhlych mozgových príhod /rok

Špecializácia internista, kardiológ
Špecializácie
  • kardiológia
  • anesteziológia a intenzívna medicína
Subšpecializácie:
  • intervenčná kardiológia
  • implantácie KS, arytmie
  • akútna kardiológia, intenzívna starostlivosť v kardiológii

Pedagogická činnosť: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
MUDr. Petr Neugebauer, PhD.

Primár Oddelenia intervenčnej kardiológie

peter.obona@kcnr.sk

Vykonávané vyšetrenia a výkony:

Intervenčné výkony sa realizujú na dvoch špičkovo vybavených intervenčných sálach s najmodernejšou prístrojovou technikou. Materiálno-technické vybavenie sál ako aj používané metódy odrážajú aktuálne trendy v medicíne.