WORKSHOP – INTERVENČNÉ RIEŠENIE CHRONICKÝCH TOTÁLNYCH OKLÚZIÍ (CTO)