Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO pre rok 2022…