Občianske združenie HEART


Hlavným cieľom združenia je podpora zlepšovania kardiovaskulárneho zdravia fyzických osôb.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť Vyhlásenie pre fyzické osoby na účely poukázania Vašich 2% dane z príjmu za rok 2022:

odkaz 2% dane z príjmu za rok 2022

Ďakujeme Vám za podporu.

Združenie vykonáva najmä tieto činnosti:

  • organizovanie seminárov a školení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • osveta fyzických osôb týkajúca sa kardiovaskulárneho zdravia,
  • podpora publikačnej činnosti odborníkov v oblasti kardiovaskulárnej zdravotnej starostlivosti,
  • materiálna a finančná podpora lekárov so zameraním na odbor kardiológia,
  • materiálna a finančná podpora poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnych ochorení

Kontakt:

OZ HEART
Lomnická 28, 949 01 Nitra
IČO: 42119634
DIČ: 2022923320
IBAN: SK87 5200 0000 0000 1053 7637