1. Edukačné podujatie pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením 2023 – prezentácie z podujatia