Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie (TEE)