Manažment


Recepcia

Katarína Gergelová
recepcia@kcnr.sk
037/ 69 33 241
Fax: 037/ 69 33 251


Sekretariát

Mgr. Barbora Dudášová
Martina Horváthová
Barbora Porubská

kardiocentrumnitra@kcnr.sk
037/ 69 33 211

Vedenie spoločnosti

MUDr. Marián Hranai

Vedúci lekár zariadenia

MUDr. Martin Bednárik

Konateľ spoločnosti

Mgr. Jana Mazúchová

Konateľ spoločnosti

MUDr. Andrea Andrášová

Medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Rybiansky

Generálny manažér


Ekonimické oddelenie

Daniela Ilavská
Ing. Miroslava Petríková

ekonom@kcnr.sk
037/ 69 33 242

Personálne oddelenie

Mgr. Edita Mistríková Gyurian
personalne@kcnr.sk
037/ 69 33 225

Oddelenie medicínskych analýz a vzťahov so zdravotnými poisťovňami

MUDr. Martin Bednárik
037/ 69 33 224
Ing. Eva Žáčiková
037/ 69 33 267

Sklad špeciálneho zdravotného materiálu

Mgr. Martina Čentéšová
037/ 69 33 262
szm@kcnr.sk

Edukačný pracovník

Mgr. Diana Brathová
Lucia Rubínová

037/ 69 33 248

Správca NIS

Ing. Stanislav Greguš
Mgr. Tomáš Danišik

037/ 69 33 226
spravca@kcnr.sk