Kariéra


Tešíme sa, že máte záujem stať sa súčasťou nášho kardiocentra.

V prípade záujmu o voľnú pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom na adresu:

personalne@kcnr.sk

alebo poštou na adresu:

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., Personálne oddelenie, Špitálska 6, 949 01 Nitra.

Stručná charakteristika spoločnosti
KARDIOCENTRUM NITRA je špecializovaná nemocnica so špičkovým prístrojovým vybavením a erudovaným tímom zdravotníckych pracovníkov. Je zameraná na liečbu a diagnostiku kardiovaskulárnych chorôb, predovšetkým akútneho koronárneho syndrómu, s nadregionálnym pôsobením pre spádovú oblasť - cca 1 200 000 ľudí.
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Kontakt

Kontaktná osoba: Personálne oddelenie

+421376933225

personalne@kcnr.skAKTUÁLNE OBSADZOVANÉ POZÍCIE:Sestra pri lôžku


Lekár neatestovaný / atestovaný

19. septembra 2020

Nové priestory Kardiocentra

Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu našich služieb a spokojnosť pacientov, ktorú ovplyvňuje aj prostredie. Nahliadnite s nami do nových priestorov Kardiocentra. Veríme, že sa v nich […]
12. augusta 2020

Príprava pacienta pred selektívnou koronarografiou

Prosíme, aby mal pacient zdôvodnenú indikáciu na vyšetrenie t.j. zrealizované neinvazívne vyšetrenia a priložený nález z: echokardiografia, záťažový test. Ak výkony nie sú zrealizované, zaznamenať v dokumentácii […]
4. augusta 2020

EKG holter

Holterové monitorovanie je mimoambulantné monitorovanie EKG a slúži na dlhodobejšie sledovanie elektrickej aktivity srdca vyšetrovaného – ide o akési prenosné EKG. Čo sa deje pri vyšetrení? […]
4. augusta 2020

Tlakový holter

Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie sa robí na spresnenie diagnózy vysokého krvného tlaku ak posudzovaní účinnosti liečby . Čo sa […]
4. augusta 2020

EKG záťažové – bicyklová ergometria

Pri vyšetrení je zaznamenávaná elektrická aktivita srdca (teda tzv. EKG) a sledované zmeny spôsobené zaťažením srdce námahou. Pri zúžení alebo upchatí ciev, ktoré zásobujú srdce krvou, […]
4. augusta 2020

Záťažová echokardiografia

Kľudové echokardiografické vyšetrenie môže byť s normálnym nálezom aj u pacientov s významnou stenózou (zúžením) vencovitých (koronárnych) tepien, pretože menšie nároky srdca na cievne zásobenie za […]
4. augusta 2020

Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie (TEE)

 V niektorých situáciách je echokardiografické vyšetrenie cez hrudník nedostačujúce, pretože je pacient horšie vyšetritelný alebo sú vyšetrovanej oblasti srdca z hrudníka neprístupné. V týchto prípadoch vykonávame […]
4. augusta 2020

Echokardiografické vyšetrenie (ECHO)

Čo je echokardiografické vyšetrenie? Ide o ultrazvukové vyšetrenie srdca. Ultrazvuk je zvuk o veľmi vysokej frekvencii, ktorý nemožno počuť. Je vysielaný a prijímaný ultrazvukovou sondou, ktorá […]
4. augusta 2020

Čo je kardiostimulátor

Kardiostimulátor Je to dvojdielny systém, ktorý je implantovaný v priebehu jedného výkonu: generátor impulzov = kardiostimulátor elektróda, elektródy ( odizolované, špeciálne – tenké drôty) generátor impulzov = kardiostimulátor […]
4. augusta 2020

Elektrokardiografia

EKG (Elektrokardiografia) patrí medzi základné neinvazívne vyšetrovacie metódy. Najčastejšie sa používa pri stenokardiách (bolestiach na hrudníku) a pri palpitáciach (búšení srdca). EKG prístroj má 10 elektród, […]
4. augusta 2020

Životospráva pre zdravé srdce

Dobré rady týkajúce sa stravy : treba sa vyhýbať nadmernej konzumácii potravín s vysokým obsahom : TUKU, SOLI A CUKRU OBMEDZTE VYPRÁŽANÉ JEDLÁ ! Mäso sa odporúča […]
4. augusta 2020

Koronarografia, koronárna angiografia a katetrizácia srdca

Toto vyšetrenie – röntgen srdca a srdcových ciev pod špecialnym röntgenovým prístrojom navrhuje internista alebo kardiológ pri podozrení na zúženie alebo uzáver tepien srdca. Je to […]